Projecte: Vestigis i absències

Els darrers anys he recollit apunts i imatges del paisatge rural de l’ Alt Penedès, al voltant de les terres de la Vall de Mediona, de tradició agrícola . Durant els difícils anys posteriors a la guerra civil es van incrementar la crisi i el deteriorament dels nuclis humans, famílies de pagesos que vivien de la terra. Aquesta desocupació va provocar el deteriorament progressiu de les estructures de les masies: teulades enfonsades, bigues trencades i despenjades, finestres i portes desnivellades, objectes soterrats.

He fet un conjunt de gravats que tracten sobre aquesta desocupació de masos de la Vall de Mediona, on podem intuir les edificacions i l’existència de vida per les ruïnes. Actualment també podem trobar restes d’arcs desapuntalats de mig punt i d’ogiva, cellers de volta de canó, forns de pa i altres construccions de pedres en molt mal estat, pedres que continuen exposades a cel obert, sense utilitat però testimonis del passat.

He seleccionat 17 gravats encolats sobre tauler, sense emmarcar, que permeten col·locar-los sobre suport o bé penjats en una disposició adaptada al lloc de l’exposició